Tràmits amb l’Ajuntament com ara…

Comunicación-interna

 

Aquí trobaràs els principals enllaços per comunicar-te amb l’Ajuntament d’Òdena.

Et recomanem que sempre ho facis per escrit.

Anar al Catàleg de tràmits

Allà trobaràs:

 

     TRÀMITS DESTACATS

 • Queixes i Suggeriments
 • Instància General

     GOVERN OBERT

 • Organització i Funcionament
 • Població i Territori
 • Transparència
 • Participació Ciutadana
 • Protocol

    ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • Secretaria General
 • Patrimoni
 • Recursos Humans
 • Assumptes Jurídics
 • Contractació
 • Subvencions
 • Administració Electrònica
 • Protecció de Dades
 • Arxiu

    COMPETÈNCIES I SERVEIS

 • Urbanisme i Habitatge
 • Medi ambient i Activitats
 • Proveïment i tractament d’aigües
 • Infraestructura Viària
 • Serveis Socials
 • Seguretat Ciutadana
 • Tràfic i Transport
 • Venda Ambulant
 • Sanitat
 • Cementiris
 • Educació, Cultura i Esports
 • Arbitratge i Consum

    HISENDA PÚBLICA

 • Liquidació i Gestió tributària
 • Recaptació
 • Tresoreria