Decàleg del compromís membres OAF Avancem

  • La plataforma, Òdena a Fons Avancem, és una plataforma de participació oberta a tots els ciutadans residents a la població d’Òdena o que hi tinguin una relació especial.

 

  • L’objectiu de la plataforma OAF>>, és millorar la vida dels residents a Òdena en tots els aspectes propis de la gestió municipal, influint en aquests mateixos, per mitjà de propostes a l’Ajuntament, participació en les eleccions, promoció de debats  i difusió d’informacions.

 

  • Els membres de la plataforma OAF>>, es comprometen a tractar de manera respectuosa, tots els altres grups o plataformes, entenen que tothom cerca el millor pel municipi, pensant que el veritable debat, s’ha de centrar en el model a escollir.

 

  • OAF>> admetrà totes les ideologies polítiques a nivell particular, sense cap límit que no siguin el respecte i l’humanisme, entenen que les persones recolzin les seves  ideologies en el seu àmbit privat, però mai en nom de la plataforma.

 

  • OAF >> respectarà totes les religions i defensarà la pluralitat.

 

  • OAF>> promou el principi de paritat dins i fora de la plataforma.

 

  • La plataforma participarà en les xarxes socials, però sempre sota les premisses de respecte i educació.

 

  • Les decisions de la plataforma es sotmetran a votació.

 

  • L’aprovació de les decisions de la plataforma, es faràn per majoria simple entre tots els membres actius , en el moment de la mateixa.

 

  • Els membres d’OAF>>, tractarem la gestió dels recursos municipals, amb transparència i honestedat.

 

Com a membre d’Òdena a Fons Avancem, em comprometo a respectar i defensar aquest decàleg.

 

OAF®

Vull contactar amb OAF