La mobilitat a la Conca i que tant necessita Òdena

Ha finalitzat la prova impulsada per la Mancomunitat de la conca d’Òdena MICOD i on participava el municipi.

Durant sis mesos, la Conca d’Òdena ha acollit la prova pilot de servei de vehicle elèctric compartit MOBICO, amb una flota de 8 cotxes i 12 motos distribuïts pels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.

Les conclusions no semblen del tot bones per posar en marxa el servei ara com ara, però sí que dona unes línies de treball que podrien ajudar a dissenyar una millor mobilitat compartida per a la Conca d’Òdena.

Els viatges que han començat i que han finalitzat a Òdena estan sobre el 3%, una xifra baixa, però que també ha permès veure que a Òdena hi ha interès pel servei.

Les conclusions de la prova pilot per part de la MOBICO són (literal):

MOBICO clarament és un projecte ambiciós, però amb un rerefons de mobilitat sostenible que
és l’engranatge de tot el projecte. Gràcies a les estadístiques observades en l’anterior apartat
queda clar els punts fort i febles de la iniciativa. Encara que a poc a poc tant usuaris registrats
com nombre de viatges va augmentant, no arriben als trajectes diaris que s’haurien de fer per
cobrir les necessitats bàsiques del projecte.
Clarament, no s’ha fet una bona publicitat dels packs perquè a l’inici del projecte es va vendre
bastants, però no s’ha comprat cap des de gener del 2022. S’ha de potenciar més el sector jove
de la població i les dones, ja que són qui menys ús han fet del servei. La majoria dels viatges tant
en cotxe com en moto s’han realitzat amb origen o destí Igualada i de dilluns a divendres.
Tenint en compte tot el anterior MOBICO és una bona iniciativa i amb aquesta prova pilot s’ha
pogut veure quins factors s’han de potenciar o descartar perquè el projecte continuï endavant.
Als annexes adjuntem tant els informes de seguiment que s’han realitzat des de l’inici del
projecte com la enquesta que s’enviarà als usuaris quan acabi el projecte per fer una valoració
final.

Què en pensem des d’Òdena a Fons, que la mobilitat compartida haurà de tenir el seu espai en un futur pròxim, però que perquè sigui interessant pel sector privat o publicoprivat, caldrà esperar a tenir vehicles amb aquesta tecnologia més econòmics i que permetin tenir tarifes i manteniments més adients.

També que la distància digital, no el fa adient per a persones grans, per tant, caldrà treballar perquè el servei d’autobús millori i molt la situació actual.

El futur de la mobilitat és demà i hem de participar per tal de poder corregir un dèficit històric del nostre municipi.

Odena a fons

Avancem Junts

Continue Reading