Nova secció preguntes freqüents

Nova secció FAQS ÒAF

Quina posició pren OAF sobre el tema del macro polígon Can Morera?

De quin partit és OAF?

Si OAF no depèn de cap partit com es financia?

Quines mesures prendreu amb Funosa?

Es mantindran les dues llars d’infants?

Quins grans projectes teniu?

Totes les respostes aquí 

 

You may also like

Deixa un comentari